home
Retour zendingen
Retour zendingen Geoptimaliseerd voor afdrukken Vertel een kennis

Indien  u  via   onze   website  producten heeft aangekocht  die aan  u  verzonden zijn

heeft  u  7  werkdagen  om  deze  retour te   zenden en de  koop   te  annuleren.

Deze  conditie  geldt alleen  bij consumenten koop,bij  levering  business to  business gelden  onze   algemene

verkoops   en  leveringsvoorwaarden.

U dient  hiervoor   contact  met  ons  op te nemen  om een retour "' ticket"" aan te  vragen.

De   goederen  dienen in  originele, niet  beschadigde  verpakking retour   gezonden te  worden.Het product  zal  dan  door  ons  gecontroleerd worden. indien het   product   gebruiksporen  vertoond behouden  wij ons  het  recht  voor  om  de  retourzending te  weigeren en een  eventuele  herstock kosten

in  rekening  te   brengen afhankelijk van  product   5-10 %

-de  verzend kosten zijn op rekening van de  klant

-Goederen  die zelf  door  de  klant zijn opgehaald en  gecontroleerd vallen  buiten

deze  retourregeling.

-Alle   SPECIALE ORDER PRODUCTEN ,dit  zijn  producten die speciaal  voor

de  klant  zijn besteld en ingeslagen vallen  buiten de  retourregeling

Indien onderstaande informatie in strijd is met het bepaalde in de Algemene Voorwaarden, prevaleren de Algemene Voorwaarden.

 • Het wettelijke recht om de koop binnen 7 werkdagen te ontbinden, geldt slechts voor consumenten. Kopers die handelen ter uitoefening van hun beroep of bedrijf zijn van deze regeling uitgesloten.

 • Kopers die van deze mogelijkheid gebruik willen maken, kunnen hun verklaring tot ontbinding binnen 7 werkdagen na ontvangst van het product schriftelijk (per brief, fax of email) of door terugzending van het product kenbaar maken.
 • Uiterlijk 7 dagen na ontbinding van de overeenkomst dient het product aan Titan Trading te worden teruggezonden. De koopprijs wordt binnen 30 dagen na de datum waarop het stuk waarmee de ontbinding is ingeroepen de koper heeft bereikt,door Titan Trading aan de Koper terugbetaald.

 • Indien de producten door de Koper niet of in beschadigde of verminderde toestand worden teruggezonden, dan dient de Koper de hierdoor ontstane schade te vergoeden, ook indien de schade een gevolg is van gebruik conform de voorschriften van de fabrikant. Dit is slechts anders wanneer de schade slechts is ontstaan bij het uitproberen van het product, zoals dat in een winkel ook zou kunnen. De koper kan de verplichting tot schadevergoeding voorkomen door het product na aflevering niet in gebruik te nemen en bovendien alle vereiste zorg te dragen om beschadiging te voorkomen.

        Het recht tot ontbinding geldt niet voor:

 • producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper;
 • producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • producten die snel kunnen bederven of verouderen;
 • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur, indien de koper de verzegeling heeft verbroken;
retour   adres   TITAN  TRADING  pb  4048, 5604 EA Eindhoven


Beoordeel dit artikel.
Artikel nog niet beoordeeld.  Schrijf een beoordeling.

 


 
© Titan Trading,
post adres po box 1000 Box C4050 2260BA leidschedam The Netherlands.
ma-vr 9.00 -18.00 h . tel :  0653327400
int :+31653327400
Office: Zilverberg 36,kamer 36. 5234GM Den Bosch The Netherlands
============
   info@proftapes.com

                                         Titantradingnl - Twitter

                                         https://twitter.com/titantradingnl - Vertaal deze pagina
         The latest Tweets and replies from TITAN TRADING (@Titantradingnl). TITAN TRADING         is a Dutch Company established in 1990. import/export wholesale of ...


Titan - PHP Shopping Cart